Om du har en "en dag" att göra-lista full av stora, vaga projektidéer, men den dagen du tacklar till och med ett av dessa projekt verkar inte vara att komma, weblog LifeClever detaljer om hur du börjar göra stegvisa framsteg på din en dag projekt med en metod som författaren kallar triangulering. Idén är enkel: blockera bara fem minuter dagligen till ditt projekt, under vilken tid du gör tre val om projektet. Varje dag surrar du din amorfa idé om ett projekt till något med en bestämd form, vilket förhoppningsvis kommer att göra projektet omedelbart genomförbart i tur och ordning. Har du dina egna favoritmetoder för att hantera de lågprioriterade dagsprojekten? Låt oss höra om dem i kommentarerna.

Avsluta de "someday" -projekten med triangulering [LifeClever]

Rekommendera Redaktionen